บ้านไผ่เมืองพล ชุด3ตัว 1/9/63

บ้านไผ่เมืองพล ชุด3ตัว 1/9/63

บ้านไผ่เมืองพล ชุด3ตัว 1/9/63
บ้านไผ่เมืองพล ชุด3ตัว 1/9/63

บ้านไผ่เมืองพล ชุด3ตัว 1/9/63