บ้านไผ่เมืองพล 1/4/64

บ้านไผ่เมืองพล 1/4/64

บ้านไผ่เมืองพล 1/4/64
บ้านไผ่เมืองพล 1/4/64

บ้านไผ่เมืองพล 1/4/64