วันพุธ, 8 พฤษภาคม 2567

4 ข้อต้องรู้ก่อนเลือกซื้อบ้านใหม่

17 มี.ค. 2023
167

4 ข้อต้องรู้ก่อนเลือกซื้อบ้านใหม่

ปัจจุบันมีโครงการหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นมากมายหลายประเภท ทั้งบ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮ้าส์ หรือทาวน์โฮม และหลายผู้ประกอบการ  และแน่นอนว่าทุกคนต้องมีบ้าน ฉะนั้น เมื่อเราต้องซื้อบ้านสักหลัง นั่นหมายถึงการผูกมัด ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยไปตลอดชีวิต หรือการเป็นหนี้ระยะยาวในการกู้แบงค์ จึงต้องพิจารณาให้ดี คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อ และมี 4 ข้อต้องรู้ก่อนเลือกซื้อบ้านใหม่ก่อนตัดสินใจดังนี้

4 ข้อต้องรู้ก่อนเลือกซื้อบ้านใหม่

1. ทำเลที่ตั้ง

สภาพแวดล้อมก็เป็นตัวกำหนดราคาบ้านได้ ว่าบ้านที่เราเลือกอยู่ในย่านไหน ไม่ว่าจะเป็นย่านที่อยู่อาศัย ย่านพาณิชยกรรม ย่านเกษตรกรรม หรือย่านแหล่งท่องเที่ยว  เพราะฉะนั้นจึงต้องมีเป้าหมายในการซื้อทรัพย์สินของเรา ไว้ใช้ประโยชน์อะไร  ถ้าเพื่ออยู่อาศัย ทำเลใจกลางเมืองก็ย่อมมีราคาที่สูง แต่ถ้าหากทำเลที่ไกลจากตัวเมือง ราคาทรัพย์สินจะถูกกว่า แต่เราก็อาจได้บ้านที่มีเนื้อที่มากกว่า หรือถ้าซื้อเพื่อการพาณิชย์  ทำเลเป็นสิ่งสำคัญ ต้องเลือกในที่มีความเจริญ สภาพคล่องดี  มีแนวโน้มในการพัฒนาได้สูง รวมถึงต้องรู้และคำนึงถึงการเดินทางว่า สะดวก หรือสามารถเชื่อมต่อกับทางสาธารณประโยชน์หรือไม่

2. งบประมาณ  
ก่อนอื่นเราต้องมีงบประมาณในใจ ตั้งงบประมาณไว้ ต้องรู้กำลังทรัพย์ของตัวเองว่าหลังจากหักลบค่าใช้จ่ายแล้ว ต้องผ่อนบ้านในราคานี้ เราจะไหวหรือไม่ แล้วจึงเลือกดูบ้านในราคาที่เหมาะสมต่อกำลังทรัพย์ของเรา

3.เลือกโครงการ 
เมื่อเรามีงบประมาณ และทำเลที่ตั้งแล้ว  ก็มาพิจารณาเลือกโครงการ ปัจจุบันมีหลายโครงการเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ผู้รับเหมาก่อสร้างเอง, บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ ควรหาข้อมูลให้ถ้วนถี่ ความสามารถในการรับผิดชอบเมื่อเกิดความเสียหาย หรือเหตุไม่คาดคิด พิจารณาเปรียบเทียบหลาย ๆ โครงการ สิ่งแรกที่ควรคำนึง คือ เรื่องถนนทางเข้า-ออกภายในโครงการ ว่าได้รับการอนุญาตจัดสรรเรียบร้อย หรือได้จดภารจำยอมเรื่องทางเข้า-ออกเรียบร้อยแล้วหรือไม่, สาธารณูปโภคต่าง ๆ  เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา ท่อระบายน้ำ  ไฟส่องสว่างต่าง ๆ ภายในโครงการ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างว่าได้มาตรฐานหรือไม่ รวมไปถึงเรื่องการรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วย

4.เลือกสถาบันการเงิน 
ส่วนใหญ่โครงการหมู่บ้าน จะมีธนาคารหลาย ๆ สถาบันที่ร่วมกับโครงการให้เราเลือก และทางโครงการก็จะช่วยแนะนำให้ว่ากู้ธนาคารไหนแล้วมีสิทธิ์ผ่าน โปรโมชั่นต่าง ๆ ของแต่ละสถาบัน รวมถึงดอกเบี้ย ว่าธนาคารไหน ถูกหรือแพง ต่างกันออกไป หรือเราจะหาธนาคารเพื่อกู้เองก็ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับประวัติทางการเงินของเราด้วย
ดังนั้นแล้วผู้ที่จะซื้อบ้าน จึงควรคำนึงถึงปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นเป็นหลัก เพื่อช่วยในการตัดสินใจ และให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด เพราะบ้านเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเลือกให้ดีที่สุดเพื่อความสุขกายสบายใจในการอยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์ให้สูงสุดและดีที่สุด